Tietosuojaseloste

Käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot käyttämällä yrityksen Matkapuhelinhuolto Digiman Oy:n (”Digiman”) palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää yrityksen Digiman palveluita.

REKISTERINPITÄJÄ
Matkapuhelinhuolto Digiman Oy
Juhansuonkatu 10 A
37150 Nokia
Yritystunnus: FI1602281-0

REKISTERIN NIMI
Verkkosivuston rekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Lomakkeella antamien tiedon mukaisen palvelun toteuttamiseen ja palveluidemme edelleen kehittämiseen sekä mainontaan ja markkinointiin. Käytämme sivuilla evästeitä (cookies) ja voimme tehdä näistä käyttötilastoja ja kehittää sivustoja.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan ilmoittamat ja/tai evästeiden keräämät tiedot. Nimi, osoite, yritys, puhelinnumero ja/tai sähköposti

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröityyn liittyviä tietoja kerätään ja tallennetaan heiltä itseltään palvelun/tuotteiden ostamisen yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä muutoin suoraan häneltä itseltään.

TIETOJEN LUOVUTUKSET
Tässä tietosuojaselosteessa todettujen seikkojen ohella luovutamme henkilötietoja ainoastaan lainsäädännön sen salliessa tai velvoittaessa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Digimanin asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Digimanin käyttötarkoitusten kanssa. Noudatamme huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa käsitellessämme tai luovuttaessamme henkilötietoja.

TIETOJEN SIIRTO EU- TAI ETA-ALUEIDEN ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

EVÄSTEET JA GOOGLE ANALYTICS
Digiman nettisivut hyödyntävät evästeitä sekä vastaavia selainteknisiä toimintoja, kuten selaimen muistia. Nämä ovat Digiman sivuston luomia pieniä tiedostoja, joiden avulla Digiman pystyy keräämään verkkokaupan käyttäjistä analytiikkaa ja tarjoamaan paremmin toimivan verkkokaupan. Evästeitä käytetään mm. ostoskorin toiminnallisuuksiin, käyttäjän tunnistamiseen ja rekisteröityneen asiakkaan kirjautumiseen. Oletusarvoisesti selaimesi evästeet säilyvät yhden kuukauden, ellet poista niitä erikseen.

Sivustomme hyödyntää Google Analytics-palvelua, joka on Google Inc:in verkkoanalysointi palvelu sekä Googlen Adword-palvelua, joka on Google Inc:in hakusanamarkkinointipalvelu. Google lähettää ja tallentaa evästeiden tuottamat tiedot verkkosivuston käytöstäsi, myös IP-osoitteen, serverilleen Yhdysvaltoihin. Näitä tietoja analysoidakseen Google käyttää tietyn verkkosivuston käyttöä laatien raportteja verkkosivustojen aktiivisuudesta verkkosivustojen operaattoreille ja antaen muita palveluja koskien verkkosivustojen aktiivisuutta ja Internetin käyttöä. Jos lainsäädäntö edellyttää tai jos kolmas osapuoli käsittelee tietoja Googlen puolesta, Google voi myös välittää tietoja kolmansille osapuolille. IP-osoitettasi Google ei yhdistä muihin tietoihin, joita Googlella voi olla sinusta. Voit kieltäytyä evästeiden käytöstä estämällä niiden käytön selaimeltasi. Osa sivujen ominaisuuksista ei kuitenkaan toimi evästeiden ollessa estetty. Käyttäessäsi tätä verkkosivua, hyväksyt, että Google käsittelee tietojasi edellä sanotulla tavalla.

REKISTERIN SUOJAUS
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

TIETOJEN TARKISTAMINEN
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella. Digiman Oy Huurretie 9 2B, 33470 Ylöjärvi

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN
Digiman kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Digiman suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

PALVELUPUHELUIDEN NAUHOITTAMINEN
Kun soitat asiakaspalveluumme, puhelusi saatetaan nauhoittaa. Tarkoituksenamme on tällä tavoin parantaa asiakaspalveluamme sekä kouluttaa työntekijöitämme, jotta voimme palvella sinua aina parhaalla mahdollisella tavalla.

Nauhoitteita ei säilytetä koskaan pidempään kuin asiakassuhteen hoito sitä edellyttää.