Digiman Oy

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 21.11.2011

 

Rekisterinpitäjä

Nimi

Digiman Oy

Tohlopinranta 10

33270 Tampere

Rekisterin nimi

Verkkosivu rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Lomakkeella antamien tiedon mukaisen palvelun toteuttamiseen ja palveluidemme edelleen kehittämiseen sekä mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Käytämme sivuilla evästeitä (cookies) ja voimme tehdä näistä käyttötilastoja ja kehittää sivustoja.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan ilmoittamat ja/tai evästeiden keräämät tiedot. Nimi, osoite, yritys, puhelinnumero ja/tai sähköposti

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa voimme luovuttaa tietoja ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotka ovat kolmansina osapuolina yhteistyössä kanssamme.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Verkkosivuilta kerätyt tiedot ovat suojattu niin hyvin kuin voidaan tässä yhteydessä kohtuudella vaatia.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu sekä henkilötietolain 29 §:n mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- tai korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella. Digiman Oy Huurretie 9 2B, 33470 Ylöjärvi

 

Palvelupuheluiden nauhoittaminen

Kun soitat asiakaspalveluumme, puhelusi saatetaan nauhoittaa. Tarkoituksenamme on tällä tavoin parantaa asiakaspalveluamme sekä kouluttaa työntekijöitämme, jotta voimme palvella sinua aina parhaalla mahdollisella tavalla.

Nauhoitteita ei säilytetä koskaan pidempään kuin asiakassuhteen hoito sitä edellyttää.